De mange fag

Læs om fagene på Egaa Gymnasium: fællesfagene, valgfagene, sprogfagene og de kunstneriske fag.

2. fremmedsprog

På en stx skal du udover engelsk have et 2. fremmedsprog. Det skal du have både fordi, at det at kunne tale andre sprog end engelsk både øger forståelsen for andre kulturer og samtidig er sprog ofte en vigtig kompetence senere i studielivet og arbejdslivet.

På Egaa Gymnasium kan du vælge mellem:

  • Fransk
  • Kinesisk 
  • Spansk 
  • Tysk 
Læs mere om sprogfagene længere nede på siden.
 

Hvis du har haft faget i grundskolen – typisk tysk eller fransk – kan du vælge sproget som fortsætter. Her er faget på B-niveau og afsluttes efter to år. Du kan herefter vælge at løfte faget til A-niveau i 3.g. Du kan ikke vælge et fag på B-niveau, som du ikke har haft i grundskolen.

Hvis du ikke har haft faget i grundskolen – typisk spansk, kinesisk og fransk –  skal du vælge sproget som begynder. Her er faget på A-niveau og afsluttes efter tre år. 

Kunstneriske fag

På en stx skal du også have et kunstnerisk fag. Et kunstnerisk fag er en del af den bredde, som kendetegner en stx. Det er vigtigt også at kunne bruge sine kunstneriske evner – ikke mindst i en verden, hvor teknologi fylder meget. Her udgør det kunstneriske ofte noget særligt. 

På Egaa Gymnasium kan du vælge mellem:

  • Billedkunst
  • Design og arkitektur
  • Dramatik
  • Mediefag
  • Musik
Læs mere om de kunstneriske fag længere nede på siden.


Alle fagene er på C-niveau, men du kan efterfølgende vælge at løfte dem gennem valgfag og studieretninger.

Valgfag

Fag på A-niveau:

Fysik, Engelsk, Fransk fortsætter, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk fortsætter.

Fag på B-niveau:

Billedkunst, Biologi, Dramatik, Fysik, Idræt, Informatik, Kemi, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Psykologi, Religion, Samfundsfag.

Fag på C-niveau:

Astronomi, Billedkunst, Biologi, Design og Arkitektur, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Innovation, Kemi, Mediefag, Musik, Musik og lydproduktion, Latin, Psykologi, Teknologi.

For at du kan vælge et fag som valgfag, skal du først have gennemført faget på de lavere niveauer.

Mere om sprogfagene

Fransk tales af mere end 300 millioner mennesker fordelt på alle fem verdensdele. Sproget tales for eksempel både i  Québec i Canada, Caribien og store dele af det nordlige og vestlige Afrika. Fransk har historisk  været meget udbredt og det fylder stadig en del i eksempel EU. Kulturelt er Frankrig meget mere end vin, ‘De Gule Veste’ og et godt fodboldhold. Undervisningen i fransk har fokus på kommunikation gennem samtale og skrift. Du vil få et indblik i  både kultur- og samfundsforhold i Frankrig og de fransktalende lande. Du vil arbejde med både billeder, sange, film, avisartikler, interviews med unge franskmænd, digte og korte noveller. I 1.g kan du komme med på en udvekslingstur til Metz i Frankrig, hvor du møder franske gymnasieelever.

Kinesisk er det største sprog i verden og tales af  1,4 mia. mennesker. Kinesisk er et sjovt sprog med toner, tegn og tosset udtale! Du tror måske, at det er svært at lære, men det lykkes faktisk alle eleverne, at lære at tale om kendte emner, skrive små opgaver med kinesiske tegn og forstå kinesisk. Verden bliver i undervisningen vendt på hovedet, og du indblik i, hvordan verden ser ud, når man er en ung kineser. Vi inviterer kinesiske unge ind i klasserummet igennem videochats, spiser sammen på ‘Kina-aftener’, hører podcast  og lærer at kommunikere på kinesisk. 

Spansk er det 2. største sprog i verden, og du er måske stødt på det fantastiske sprog gennem serier og film på Netflix, måske du har hørt spansk musik eller måske du været i et spansktalende land på ferie og smagt tapas eller mexicanske tortillas? I spanskundervisningen arbejder vi kommunikativt, og du vil få opbygget dit ordforråd gennem sjove og aktiverende mundtlige og skriftlige øvelser. Du vil få et indblik i de samfund og kulturer, som karakteriserer den spansktalende verden, gennem både sange, serier, tekster, film og klip på nettet. I 1.g kan du komme med på udveksling til Bilbao i Nordspanien, hvor du indkvarteres hos en spansk familie. 

 

Tysk er det mest udbredte modersmål i EU og Tyskland er vores store og vigtige nabo mod syd. I tyskundervisningen arbejder vi kommunikativt, og du vil få oparbejdet dit ordforråd på aktiverende og legende måder, hvor fokus er på at kommunikere med hinanden – både mundtligt og skriftligt. Tysk er meget mere end bøjning af sjove verber og arbejde med udfordrende kasus, og du vil også få kendskab til det spændende tyske samfund, historie og tysk kultur ved at læse og arbejde med både moderne sange, spritnye serier, tekster, spillefilm og klip på nettet. I 1.g kan du komme med på udveksling til Blomberg i Nordrhein-Westfalen i Tyskland, hvor du oplever den tyske hverdag og kultur sammen med en tysk familie. Du vil også komme på ekskursion til Hamborg i 2.g.

Mere om de kunstneriske fag

Drama handler om at sætte dig selv i spil. Det handler om at kommunikere og formidle en vigtig tekst eller et specielt emne med krop og stemme. Vi arbejder undersøgende og legende med at skabe udtryk på scenen. Inspirationen henter vi i teori om skuespilteknikker og om forskellige teaterhistoriske traditioner. Vi går også i teatret og lader os inspirere af hvordan de professionelle gør det. Du er velkommen – både med og uden erfaring – bare du har modet og interessen.

Musik er et fag, hvor du både spiller, synger og lærer om musikkens byggesten. En stor del af tiden er vi i øvelokalet og resten bruger vi på musikteori og musikanalyse. Du kommer til at arbejde med mange forskellige genrer og musik fra meget forskellige kulturer og perioder. Du båder både barokmusik , Soul, Hiphop og meget mere. Undervisningen kulminerer i en fælles forårskoncert. Det er på ingen måde et krav, at du kan spille på et instrument i forvejen. Bare du har lyst til musik!