STX regel­grundlag

Gældende regler for læreplaner og deltagerbetaling

Love og bekendtgørelser

På undervisningsministeriets hjemmeside kan du se:

Gymnasiebekendtgørelsen kan du læse om uddannelsens opbygning og studieretninger med mere.

Optagelsesbekendtgørelsen kan du blive klogere på optagelsesregler og ansøgning.

Eksamensbekendtgørelsen kan du læse mere om afviklingen af eksamen og prøver.

Fagenes læreplaner

Her kan du finde læreplanerne for de enkelte fag. Vær opmærksom på at de kan være forskellige alt efter, hvornår du er optaget.

Læreplaner (2022)

Læreplaner (2020)

Læreplaner (2017)

Andre bekendtgørelser

Læs ministeriets Klagevejledning inden du eventuelt sender en klage. Du er altid velkommen til at kontakte administrationen for vejledning.

Muligheden for at opkræve Deltagerbetaling af eleverne er fastlagt ved lov.

Øvrig lovgivning