Ledelse

Ledelsesområder

Find kontaktinformationer på skolens ledelse.

Henrik Stidsholt Rasmussen

Vicerektor

Initialer: HR
Telelfon: 89 12 42 58
 • Pædagogisk ansvar for SRP
 • Evaluering og kvalitetssikring
 • Mundtlig eksamen
 • Studievejledning og Studievalg
 • Kursusledelse
 • Klasser: 1 a, 1t, 1w, 2 a, 2 v, 2 w, 3 w, 3 a, 3 v  

Lone Pløger Thoft

Uddannelsesleder

Initialer: LT
Telelfon: 89 12 42 56
 • Pædagogisk ansvar for IT og sprog
 • Global dannelse og internationalisering
 • UNESCO, RANI og Miljørådet
 • Skriftlig eksamen
 • Talent (ATU)
 • Brobygning
 • Kursusledelse
 • Klasser: 1i, 1u, 1xy, 2 t, 2 u, 2 y, 3 i, 3 u, 3 y

Martin Ingemann

Rektor

Initialer: MI
Telelfon: 89 12 42 62
 • Overordnet ansvar for pædagogisk udvikling, medarbejdere, økonomi og administration
 • Strategi og vision
 • Bestyrelse
 • Klage- og personalesager

Ove Fugl Svendsen

Sekretariatsleder

Initialer: OFS
Telelfon: 89 12 42 59
 • Økonomi og regnskab
 • Administration
 • Bygninger og inventar
 • Miljø- og sikkerhedsarbejde
 • IT-drift og GDPR

Peter Axelsen

Uddannelsesleder

Initialer: PA
Telelfon: 89 12 42 57
 • Pædagogisk ansvar for science, innovation og praksisorientering
 • Studieretninger og valgfag
 • Talent (science)
 • Elevforeninger og frivillig undervisning
 • CIVIRK
 • Kursusledelse
 • Klasser: 1j, 1s, 1z, 2bx, 2s, 2z, 3b, 3s, 3xz