Samfunds­viden­skabelige studie­retninger

Er du til matematik eller engelsk sammen med samfundsfag?
Læs om dine samfundsvidenskabelige muligheder her.

Samfundsfag A og Matematik A

Internationale kriser og økonomiske udfordringer

Du lærer: At forstå samspillet mellem det lokale, nationale og internationale. Du får indsigt i aktuelle problemstillinger, teorier og modeller om samfundets mekanismer. Matematikken lader dig dykke ned i modellerne og teorierne, og du bliver god til at tænke abstrakt og arbejde analytisk og systematisk.

Studieretningen er for dig, som kan lide at kombinere det bedste fra science med din nysgerrighed på samfundet omkring dig.

Du fordyber dig i: Verden omkring dig – som den ser ud lige nu – og i årsagerne til det. Du bliver stærk til at identificere, dokumentere og diskutere samfundsfaglige problemstillinger og synspunkter.

Du dykker fx ned i, hvorfor der er krig i Mellemøsten. Og hvorfor alting bliver dyrere? Hvad stemmer de unge? Og hvad er det, som former unges liv og valg? Kan man måle lykke? Og kan man faktisk forudsige udfaldet af et folketingsvalg?

Du vil opleve, at matematikken er vigtig, når du fx kigger på de økonomiske forhold; når du skal forstå, hvorfor det er et problem, hvis vi sparer for meget op i krisesituationer. Men du kan også bruge matematikken til at forstå menneskers adfærd. Her har du brug for både Matematik og Samfundsfag for at opnå den dybe forståelse.

Alt det andet: Du møder gæsteforelæsere og politikere, som vi inviterer på besøg. Vi skal også selv ud af huset, og du kan være med i Samfundscup. Vi tager selvfølgelig også på studietur.

2 A-niveau fagSamfundsfag A og Matematik A
3. fag
2. fremmedsprogValgfrit
Kunstnerisk fag CValgfrit
Naturvidenskab CFysik, informatik ,kemi
ValgfagValgfag C, Valgfag C og Naturvidenskab B

Samfundsfag A og Engelsk A

Præsidentvalg, Kinas indflydelse og rodløsheden i storbyen

Du lærer: At forstå sammenhænge og stille spørgsmål. Og at forstå sproglige, litterære, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger – både på den helt store klinge og i det nære – globalt og nationalt.

I Engelsk dyrker du dine sproglige og analytiske evner, så du kan begå dig på et komplekst niveau både mundtligt og skriftligt. Når du ved noget om sprog, kultur- og samfundsforhold, får du større forståelse for verden.

Du fordyber dig i: Verden omkring dig, som den ser ud lige nu – og hvorfor den gør det. Du bliver stærk til at identificere, dokumentere og debattere samfundsfaglige problemstillinger og synspunkter.

Du dykker fx ned i det amerikanske præsidentvalg eller i diskussioner om det moderne storbymenneske i gyseren ”American Psycho”. Vi kigger også på Kinas stigende indflydelse i verden og den økonomiske krise i Europa og konsekvenserne for Danmark.

Du sammenligner og diskuterer sociale, politiske og økonomiske forhold i forskellige lande og foretager dine egne undersøgelser.

Alt det andet: Du møder politikere, journalister og eksperter. Du kommer på inspirerende ekskursioner, fx i teatret, til universitetet, rådhuset og medievirksomheder.

Selvfølgelig skal du også på studietur.

2 A-niveau fagSamfundsfag A og Engelsk A
3. fag
2. fremmedsprogValgfrit
Kunstnerisk fag CValgfrit
Naturvidenskab CBiologi, fysik, informatik
ValgfagValgfag C
Valgfag C
Naturvidenskab B

Hvad giver en stx adgang til?

Tjek hvilke muligheder denne studieretning giver for videre uddannelse på UddannelsesGuiden.

Du skal selv anføre dine valgfag og dit obligatoriske 2. fremmedsprog her (hvis det altså ikke er dit studieretningsfag). Ellers får du ikke vist et rigtigt søgeresultat.