Studie­vejledning

Egaa Gymnasiums bestyrelse har pt. otte medlemmer. Du kan læse om bestyrelsen her.

Hvad kan du bruge din studievejleder til?

Du kan bruge din studievejleder hvis du gerne vil tale om personlige, faglige eller sociale problemer. Vi skelner ikke mellem ”små” og ”store” problemer, så kom hvis der er noget du gerne vil tale om. Nogle gange hjælper det bare at få en snak med en neutral person om problemerne. Vi har mulighed for at henvise til samtaler med en psykolog og vi kan give dig telefonnumre og hjemmesider med kontakt til andre, som måske kan hjælpe dig i din situation.

Studievejlederne har naturligvis tavshedspligt.

Cathrine Illeborg

Underviser/ Studievejleder

Initialer: CG

Studievejleder for:

1z – 1t – 2s – 2z – 3b – 3i

Joan Ilsø Sørensen

Underviser/ Studievejleder

Initialer: JS

Studievejleder for:

1a – 1u – 2v – 3a

 

Johanne Winding Nordest­gaard

Underviser/ Studievejleder

Initialer: JW

Studievejleder for:

1xy – 2a – 3u

Susanne Kofoed-Moth

Underviser/ Studievejleder

Initialer: SD

Studievejleder for:

1i – 1j – 2bx – 2w – 3s – 3y

Tina Rydal

Underviser/ Studievejleder

Initialer: TR

Studievejleder for:

1w – 2t – 3v

Trine Merete Vestergaard

Underviser/ Studievejleder

Initialer: TV

Studievejleder for:

1s – 2u – 2y – 3w – 3xz

Introsamtaler

I november eller december måned har studievejlederne individuelle introsamtaler med deres 1.g-elever. Formålet er at følge lidt med i, hvordan det går med dig i gymnasiet både fagligt, socialt og personligt. Introsamtalen kan følges op senere, hvis der er særligt behov for vejledning.

Gennemførelse

Vi er også i studievejledningen med til at give dig redskaber til at komme igennem din gymnasietid på en god og fornuftig måde. Det betyder bl.a. at vi vejleder i studieteknik. Vi har særligt fokus på gode studievaner. Herunder at organisere sit skoleliv og at motivere sig til sit skoleliv.

Valgfag

Efter grundforløbet orienterer vi om valgfag.

Eksamen

For at du kan få en god eksamen arrangerer vi kurser, hvor man kan lære at håndtere eventuel eksamensangst. Vi er også rundt i klasserne og orientere om karaktersystemet, eksamensbeviset, udregning af gennemsnit og reglerne for eksamen.

Links til nyttige steder på nettet

Studiepraktik.nu
En hjemmeside om studiepraktik på videregående uddannelser.

Uddannelsesoversigt på ug.dk
Oversigt over de forskellige uddannelser på ug.dk.

Studievalgweb.dk
Din normale startside for kontakten med Studievalg Østjylland. Her kan du bl.a. tilmelde dig nyhedsbreve og teste din viden om videregående uddannelser.

U-days
Åbent hus på uddannelser i Århus.

Eksempel på eksamensbevis
Her kan du se et eksempel på et eksamensbevis som det ser ud efter reformen.

Karakterberegner (Excel)
Med dette program kan du regne på dit gennemsnit ud fra hvordan dine karakterer bliver i de enkelte fag. Programmet tager højde for vægtning af karakterer.

Bonusordninger
Hvis du har 5 A-fag kan du gange dit karaktergennemsnit med faktor 1,03 og hvis du har 6 A-fag kan du gange dit karaktergennemsnit med faktor 1,06. Via linket ovenfor til Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om ordningerne.