Rusmiddel­politik

Politik vedrørende alkohol og euforiserende stoffer gældende for skolens elever og personale.

Alkohol og stoffer

Vi vil på Egaa Gymnasium løbende sikre oplysning om alkohol og euforiserende stoffer og deres skadevirkninger, herunder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkoholindtagelse. Elever og personale drager omsorg for hinanden, og har man kendskab til, eller en begrundet fornemmelse af, at en enkelt elev/medarbejder eller en gruppe i en klasse er på vej til et egentlig misbrug, bør man tage det op ved henvendelse til enten lærerteam, studievejleder, rektor, sikkerheds- eller tillidsrepræsentant. 

Der gælder følgende specielle regler:

  1. Der må ikke medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer på skolen eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område. Dette gælder også under rejsen og programmet i forbindelse med studierejser og ekskursioner.
  2. Det er forbudt at møde på skolen eller ved skolemæssige aktiviteter i påvirket tilstand.
  3. Pågribes man i at medbringe, indtage eller formidle euforiserende stoffer, vil man straks blive meldt til politiet.
  4. Efter rektors tilladelse kan udskænkning af øl, vin og lign. tillades ved særlige lejligheder som fester og cafeer. Ved skolens almindelige elevfester og cafeer må de udskænkede drikkevarer højst have alkoholprocenter svarende til øl.
  5. Udskænkning af alkohol til elever sker under voksenopsyn. Hvis en elev er blevet for beruset, nægtes vedkommende yderligere udskænkning og om nødvendigt tilkaldes familie eller pårørende.
  6. Ved cafeer er der begrænsning på antallet af øl mv., der sælges.
  7. Der er ikke udskænkning af alkohol til elever på dage, hvor der er skolegang den efterfølgende dag.
  8. Introduktionsturen for 1.g er alkoholfri.
  9. Nye elever orienteres om skolens rusmiddelpolitik inden for den første måned af deres skolegang.

Vedtaget på MIO-mødet den 2.12.2010.